Disclaimers

Fysiotherapie4all besteedt constante aandacht aan de informatie die op de websites en in de nieuwsbrieven van fysiotherapie4all worden geplaatst. Desalniettemin kan fysiotherapie4all niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website en verwijzingen naar sites elders.

Fysiotherapie4all is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.