Klachtenregeling

Werken aan kwaliteit

Fysiotherapie4all streeft ernaar om diensten te leveren die, in overleg met de fysiotherapeut en u, aansluiten op de wensen en verwachtingen van de betreffende patiënt. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent met de zorgverlening. Iedere uitleg van ontevredenheid of een tekortkoming van de organisatie/fysiotherapeut moet als een klacht gezien worden. Klachten kunnen uiteenlopen van verbeterpunten tot officiële klachten.

Procedure van melden

Mocht u een klacht of verbeterpunt hebben, bespreek dit dan eerst met uw eigen fysiotherapeut. Daarnaast kunt u klachten bij Fysiotherapie4all schriftelijk, telefonisch of per e-mail aanleveren. De klachten worden geregistreerd met behulp van het daarvoor bestemde klachten formulier en worden direct opgepakt door onze klachten coördinator. U kunt ervan op aan dat wij uw klacht serieus en vertrouwelijk behandelen.

Afhandeling van klachten

De klachtencoördinator is verantwoordelijk voor registratie en afhandeling van de klacht en neemt indien wenselijk contact met u op. Indien van toepassing wordt de kwaliteitsmanager, de verantwoordelijke collega en praktijkhouder betrokken bij de afhandeling van de klacht.

Klacht niet opgelost?

Wanneer u en Fysiotherapie4all er niet samen uitkomen of levert de uitkomst niet het gewenste resultaat op, dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging fysiotherapie waarbij Fysiotherapie4all is aangesloten. De klacht kan dan officieel ingediend worden bij De Stichting Keurmerk Fysiotherapie en dan zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen en probeert samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.