Tarieven

Individuele zitting fysiotherapie (code 1000)45.00
Dry needling therapie (code 1000)45.00
Reguliere zitting manuele therapie (code 1200)55.00
Reguliere zitting geriatrie (code 1775)60.00
Aan huis behandeling fysiotherapie (code 1001)57.00
Intake en onderzoek zonder verwijzing (code 1864)65.00
Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870)65.00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie75% van tarief

Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden. Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeutpatiënt” van het KNGF/NPCF.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing. Tarieven en voorwaarden per 01-01-2024.