Tarieven

Reguliere zitting fysiotherapie (code 1000)                        40.00

Triggerpoint-/ Dry needling therapie (code 1000)              40.00

Aan huis behandeling (code 1001)                                      44.00

Intake en onderzoek zonder verwijzing (code 1864)          50.00

Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870)                  50.00

Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden. Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeutpatiënt” van het KNGF/NPCF.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing. Tarieven en voorwaarden per 01-01-2020.