Slijmbeursontsteking
Soorten en behandelmethodes

Behandeling slijmbeursontsteking

Wat is een slijmbeursontsteking?

Een slijmbeurs (ook wel bursa of bursitis genoemd) is een soort stootkussentje gevuld met vocht. Het bevindt zich tussen bepaalde structuren in het lichaam en de slijmbeurs zorgt ervoor dat er geen wrijving tussen deze structuren ontstaat. Vaak bevindt het zich tussen een botstuk en een andere structuur, zoals een spier of pees. Een slijmbeursontsteking is een ontstoken slijmbeurs.

Slijmbeurs ontstoken?

Een voorbeeld is de slijmbeurs in de schouder. Deze ligt tussen de kop van de schouder en het schouderdak. Een bursitis zorgt ervoor dat er geen wrijving is tussen de pees en het bot van een gewricht. Wanneer een slijmbeurs ontstoken raakt, spreekt men van een slijmbeursontsteking (bursitis), hierdoor kan de bursa geïrriteerd raken. Door een val of een klap op bijvoorbeeld de schouder kan de slijmbeurs geïrriteerd en ontstoken raken. De slijmbeurs zwelt dan op. Er is dan sprake van een slijmbeursontsteking.

Waar kan een slijmbeursontsteking voorkomen?

In het lichaam zitten er op meerdere plekken slijmbeurzen. Er zijn dan ook verschillende plekken waar een slijmbeursontsteking ontstaan kan. We bespreken hieronder verschillende plekken en geven meer informatie over de slijmbeursontsteking die daar kan ontstaan.


Slijmbeursontsteking Schouder (bursitis subacromialis)

Deze slijmbeurs bevindt zich tussen de schouderkop en het schouderdak. Bij een ontsteking van de slijmbeurs in de schouder kunnen de klachten niet alleen bij de schouder, maar ook in de nek of in de arm gevoeld worden. De slijmbeurs schouder wordt vooral belast bij activiteiten waarbij men de arm moet heffen. Hierdoor is bewegen moeilijk.Een directe val op de schouder waardoor de bursitis geïrriteerd raakt, dit geeft schouderklachten.

Slijmbeursontsteking van de schouder

Heup (bursitis trochanterica)

Het is ook mogelijk om een slijmbeursontsteking bij het heupgewricht te krijgen. Bij de heupkop bevinden zich meerdere slijmbeurzen, waaronder een slijmbeurs tussen de heupkop en de musculus tensor fasciae latae. Bij een ontsteking kan men heupklachten ervaren aan de buitenzijde van de heup en aan de buitenzijde van het bovenbeen. Deze pijn kan ontstaan door langdurig lopen, veel springen, veel op de heup liggen, een val of een veranderd looppatroon door klachten aan enkel of knie.

Slijmbeursontsteking heup

Bil (bursitis ischiadica)

Deze bursitis bevindt zich bij je zitbeentjes van het bekken en wordt vooral belast bij langdurig zitten, springen, rennen en schoppen. Bij een ontsteking ervaart men pijn in de bilregio.

Slijmbeursontsteking bil

Slijmbeursontsteking Lies (bursitis iliopectinea)

Deze slijmbeurs bevindt zich tussen de musculus iliopsoas en de eminentia iliopubica (onderdeel van het bekken) en kan bij een ontsteking liesklachten veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door langdurig fietsen.

Slijmbeursontsteking lies

Knie (bursitis prepattelaris)

Dit wordt ook wel een bidknie genoemd, omdat de slijmbeurs die zich voor de knieschijf bevindt, kan ontsteken door langdurig op de kniegewricht te steunen. Het wordt daarom ook wel eens gezien bij schoonmakers of bij mensen die in de bouw werken. De pijn ervaart men vooral aan de voorzijde van het kniegewricht wat voor knieklachten zorgt.

Slijmbeursontsteking knie

Elleboog (bursitis olecrani)

Deze bursitis bevindt zich bij de elleboogpunt en kan ontstoken raken wanneer men langdurig op de elleboog steunt (bijvoorbeeld bij lezen of studeren). De pijn wordt vooral aan de achterzijde van de elleboog gevoeld.

Slijmbeursontsteking elleboog

Hiel (bursitis achilles)

Er bevinden zich twee slijmbeurzen bij de hiel waarvan er één tussen de huid en de achillespees ligt en een tussen de achillespees en het hielbeen. Er kan overbelasting optreden door een knellende schoen, (helling)lopen, traplopen of bijvoorbeeld rennen en men ervaart de pijn aan de achterzijde van de hiel.

Slijmbeursontsteking hiel

Wat zijn de symptomen van een slijmbeursontsteking?

Er zijn veel verschillende klachten en symptomen die mensen kunnen ervaren door een ontsteking van de slijmbeurs. De meest voorkomende klachten als de slijmbeurs ontstoken raakt zijn:

Drukkende en/of stekende pijn

Vanwege de ontsteking neemt de bursa in omvang toe en drukt deze tegen omliggende structuren. Dit kan een drukkende pijnklachten veroorzaken. Ook kan de ontsteking gepaard gaan met een stekende pijn.

Bewegingsbeperkingen

Door de zwelling ontstaan van de bursa kan de beweeglijkheid van het betrokken gewricht afnemen. Daarnaast kan het te pijnlijk zijn om bepaalde bewegingen te maken wat op den duur kan leiden tot stijfheid.

Uitstralende pijn

De pijn hoeft niet alleen lokaal bij de slijmbeurs te zitten, maar kan ook uitstralen. Een voorbeeld hiervan is dat men bij een slijmbeursontsteking van de schouder ook pijn kan hebben in de nek- en armregio.

Stijfheid

Bij een bursitis kunnen de omliggende structuren (zoals de spieren) verstijven.

Zwelling

Een ontsteking gaat vaak gepaard met zwelling. Dit geldt ook voor een slijmbeursontsteking.

Warmte

De huid rondom de slijmbeurs kan warm aanvoelen door de ontsteking.

Roodheid

Bij een bacteriële infectie kan de huid rondom de slijmbeurs rood worden.

Wat is de oorzaak?

Een slijmbeursontsteking kan op verschillende manieren ontstaan.

  • Een acute ontsteking wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een val of ongeluk. Of door eenmalige overbelasting, als u bijvoorbeeld ongetraind in eens een marathon gaat lopen. Hierdoor kan de bursitis geïrriteerd of ontstoken raken. Een acute slijmbeursontsteking komt niet vaak voor. Een acute slijmbeursontsteking geneest meestal vanzelf door middel van rust en ontstekingsremmende medicatie (ontstekingremmende pijnstillers) ook wel NSAID genoemd, of een ontstekingsremmende injectie.
  • Een septische slijmbeursontsteking is het gevolg van een bacteriëele infectie. Vaak onstaat het type septische slijmbeurstontsteking ook acuut, bijvoorbeeld doordat er een wondje bij de slijmbeurs in de buurt zit. Wanneer er een bacteriële infectie de bursa binnendringt, kan dit een ontstekingsproces oproepen waarna de ontstoken slijmbeurs optreedt.
  • Een chronische slijmbeursontsteking ontstaat door langdurige overbelasting. Als u bijvoorbeeld een deel van uw lichaam te lang te zwaar belast, kan dit tot een chronische slijmbeursontsteking leiden. Als de zwelling er na een paar weken er nog is of steeds weer terugkomt, noemen we het een chronische slijmbeursontsteking. Andere oorzaken zetten we ook graag op een rij.

Oorzaken van een chronische slijmbeursontsteking kunnen zijn:

> Verkeerde stand van het gewricht

Door anatomische afwijkingen van gewrichten (bijvoorbeeld bij afwijkende botstructuren) kan het zijn dat er meer kans is op irritatie van de bursitis. Ook kan een verkeerde stand van het lichaamsdeel (bijvoorbeeld een schouder die naar voren zakt door een ingezakte houding) de kans op slijmbeursontstekingen vergroten.

> Spierdisbalans/spierzwakte

Door een spierdisbalans of spierzwakte in de buurt van de slijmbeurs kan het zijn dat een bewegingstraject (zoals het heffen van een arm) niet optimaal verloopt en er hierdoor wrijving ter hoogte van de bursitis plaatsvindt met de kans op een ontsteking als gevolg.

> Instabiliteit van het gewricht

Bij instabiliteit wordt een gewricht niet optimaal ondersteund waardoor er meer kans is op frictie ter hoogte van de slijmbeurs.

> Stijfheid van het gewricht

Is een gewricht stijf en verlopen bewegingen daarom niet soepel? Ook dan heeft men een verhoogde kans dat er een slijmbeursontsteking ontstaan kan.

Welke groepen zijn vatbaarder voor een slijmbeursontsteking?

In príncipe kan iedereen een slijmbeursontsteking krijgen, echter zijn er bepaalde groepen gevoeliger voor. Ouderen bijvoorbeeld zijn vatbaar voor een ontsteking, simpelweg omdat hun spieren en pezen kwetsbaarder zijn. Bij hardlopers is een slijmbeursontsteking in de heup een veelvoorkomendde blessure. En een groep die gevoelig is voor een slijmbeursontsteking in de knie zijn tapijtleggers en stratenmakers. Een bekend voorbeeld van een overbelasting van het schoudergewricht is langdurige bovenhandse activiteiten (zoals een plafond witten of de ramen lappen) of langdurige rotatiebewegingen van de schouder (bijvoorbeeld bij het werk als caissière).

Wat doen bij vermoeden van slijmbeursontsteking?

Heeft u klachten die doen vermoeden dat u een slijmbeursontsteking heeft in uw lichaam? Een bezoek aan de huisarts kan dan de eerste stap zijn om te zetten. Een bursitis komt vaak niet vanzelf en zal ook niet altijd vanzelf weer weggaan. Echter, als een slijmbeursontsteking behandeld wordt door een specialist zoals fysiotherapeuten, kan het genezingsproces bevorderd worden. Een huisarts kan u bijvoorbeeld pijnmedicatie voorschrijven of doorsturen naar het ziekenhuis waar röntgenfoto’s gemaakt kunnen worden.

U kunt ook rechtstreeks op zoek gaan naar fysiotherapeuten. U heeft geen verwijsbrief nodig om een afspraak te maken.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Meestal geneest een slijmbeursontsteking vanzelf door het gewricht waar de ontsteking zit, rust te gunnen. Wanneer dit niet het geval is en de klachten aanhouden, of het herstel duurt te lang, dan kan er gekozen worden voor een behandeling van de slijmbeursontsteking met fysiotherapie. Ook kan men op advies van de huisarts ontstekingsremmende medicatie slikken of een corticosteroïdeninjectie laten zetten om het ontstekingsproces van de slijmbeurs de kop in te drukken. Dit is een niet operatieve behandeling. Ook het slikken van ontstekingsremmende pijnstillers van het type NSAID behoeft geen operatie, al kan het nemen hiervan wel vervelende bijwerkingen hebben. In het uiterste geval kan een operatie nodig zijn. Bij een operatie wordt dan de slijmbeurs verwijderd.

Hieronder worden de niet operatieve behandelingen voor een slijmbeursbehandeling weergegeven.

Manuele mobilisaties / manipulaties

Zitten de gewrichten rondom de aangedane slijmbeurs vast? Dan kan dit het herstelproces van de slijmbeurs vertragen. Daarom is het belangrijk de bewegingsvrijheid van deze gewrichten te optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld met mobilisaties en/of manipulaties van deze gewrichten. Mobilisaties zijn technieken die gewrichten tot de eindgrens bewegen en manipulaties zijn technieken waarbij door de eindgrens heen bewogen wordt. Hierbij kan een krak of knoep hoorbaar zijn. Men noemt dit in de volksmond ook wel ‘kraken’.

Houdingstherapie

Wanneer men bijvoorbeeld een ingezakte houding heeft waarbij de schouders naar voren staan, is er een vergrote kans op een slijmbeursontsteking van de schouder. De ruimte waarin de slijmbeurs zich bevindt (tussen schouderkop en schouderdak) is hierdoor immers verkleind. Houdingsadviezen kunnen de houding verbeteren waardoor de slijmbeurs beter kan herstellen. Toch weten patiënten vaak wel dat een juiste houding van belang is, maar lukt het ze niet om deze houding (voor langere tijd) aan te houden. We proberen samen een oplossing te vinden om deze houdingsveranderingen in de dag in te bouwen, zodat men er vaker aan denkt. Ook geven we oefeningen om de houdingsspieren te versterken, zodat het ook makkelijker wordt om de juiste houding vol te houden.

Oefentherapie

Het trainen van de juiste spieren is belangrijk om de belasting op de slijmbeurs te verminderen en de houding van het betrokken gewricht te optimaliseren. Ook kunnen rekoefeningen bijdragen aan het herstel. Vaak zien we dat er bepaalde spieren overbelast zijn en andere spieren juist meer activiteit moeten gaan vertonen. Dit zoeken we uit tijdens het lichamelijk onderzoek. Vervolgens geven we een passend oefenschema om de spierbalans te herstellen.

Dry needling / triggerpoint therapie

Is er sprake van spierspanning en triggerpoints rondom de slijmbeurs? Dan kunnen dry needling therapie en triggerpointtherapie helpen om deze spierspanning te verlagen. Bij dry needling maken we gebruik van een dunne naald om zo de spierknopen te ‘ontladen’. Door de spierknopen in een spier te ‘ontladen’ zal de spierspanning in de spier afnemen. De spierknopen zijn vaak ook met manuele triggerpointtherapie te behandelen. Hierbij masseren we lokaal op de spierknoop om zo de afvalstoffen naar een beter doorbloed gebied te sturen. Ook dit komt de spierspanning ten goede.

Massage

Ook massage kan de doorbloeding van spieren verbeteren en de afvoer van afvalstoffen bevorderen. Er zijn verschillende massagetechnieken die fysiotherapeuten kunnen inzetten bij een slijmbeursontsteking. Dit is ook afhankelijk van welke spier er behandeld dient te worden. Indien gewenst kan een massage ondersteunen met dry needling of manuele triggerpointtherapie. Ook is het belangrijk om de oorzaak van de verhoogde spierspanning te behandelen, omdat er anders een kans bestaat dat de verhoogde spierspanning weer terug komt.

Taping

Door middel van tapen kan de juiste stand van de gewrichten gecreëerd worden om zoveel mogelijk ruimte voor de bursa te maken. Ook kunnen overbelaste spieren ondersteund worden en verzwakte spieren geactiveerd worden. Naast de klassieke witte sporttape maken we veel gebruik van medical tape. Deze tape is elastisch en kan daardoor ook gebruikt worden om de doorbloeding van een spier te verbeteren. Ook kunnen fysiotherapeuten technieken toepassen om gewrichten te ‘sturen’ om zo de bursa zo veel mogelijk ruimte te geven.

Shockwave therapie

Shockwave therapie kan ook toegepast worden in het behandeltraject. In onze vestiging in Berghem hebben we de beschikking over een shockwave apparaat. Het apparaat kan hoogenergetische geluidsgolven afgeven ter hoogte van de bursa en zo wordt het herstelproces van de bursa versneld.

Adviesgesprek

Vaak is overbelasting de oorzaak van een slijmbeursontsteking en inzicht van de fysio in de belasting en belastbaarheid kan helpen om klachten en symptomen te verminderen. En herhaling van klachten te voorkomen.

Binnen het eerste bezoek kan de diagnose gesteld worden. Soms wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Daarnaast kan het zijn dat er een aanvullend onderzoek wordt geadviseerd. Neem contact op met een Fysiotherapie4all vestiging in de buurt. Dan plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek in.

Veel gestelde vragen

De volgende symptomen zijn kenmerkend voor een slijmbeursontsteking: pijn in het gewricht, roodheid rondom het gewricht, moeite om het gewricht te bewegen en zwelling in het gewricht.
Het is per persoon verschillend hoe lang het duurt voordat een slijmbeursontsteking is genezen. Wij van fysiotherapie4all kunnen het genezingsproces versnellen.
Als u vermoedt dat u last heeft van een slijmbeursontsteking, is het verstandig om hiermee naar de huisarts te gaan. Deze kan de diagnose stellen en u eventueel doorverwijzen naar een specialist of fysiotherapeut.
Een slijmbeursontsteking ontstaat vaak door overbelasting, waarbij bepaalde bewegingen vaak herhaald worden. Een slijmbeursontsteking kan ook ontstaan doordat omliggende structuren ontstoken zijn. Deze ontsteking kan zich verder gaan uitbreiden naar de slijmbeurs.

Maikel Korbmacher

Fysiotherapeut & Pijnspecialist

Al meer dan 15 jaar ben ik Fysiotherapeut en pijnspecialist. Ik heb vele boeken gelezen, artikelen geschreven en trainingen ontwikkeld om mensen klachtenvrij te krijgen. Ik geloof dat iedereen klachtenvrij kan worden ongeacht wat de oorzaak is van jouw (pijn)klachten. Ik heb al honderden mensen effectief behandeld middels mijn/onze visie (Pijn Reset Methode). Inmiddels is Fysiotherapie4all een van de grootste en bekendste organisatie op het gebied van Fysieke en Mentale klachten in Nederland.

Zoek praktijk

Maak hier direct een afspraak bij een praktijk bij jou in de buurt.

Woon je te ver weg?

Wij kunnen je op afstand verder helpen om pijnvrij te worden.

Boek - De Oplossing Voor Pijn

Ontdek hoe alle (pijn)klachten op te lossen zijn! NU gratis verzending

Onze reviews

Via de Feedback Company

Bij welke fysiotherapeut je ook terecht komt, wij bieden jou de hoogste service en kwaliteit. Wij garanderen je altijd een fysiotherapie in de buurt die voldoet aan onze kwaliteitsnorm.

4.5 / 5 uit 1009 reviews

Anoniem

  4.5 / 5

01-06-23

Deskundig, professioneel en behandeling op maat geboden. Luistert goed en geeft gericht advies en behandeling

Lees meer

Anoniem

  4.5 / 5

31-05-23

Hij is goed bereikbaar hij is erg vriendelijk en denkt mee

Lees meer

Anoniem

  4.5 / 5

31-05-23

Ij dezelfde klachten dan ik had.

Lees meer